Img Img Img

2015 yılında aramızdan ayrılan tesisat sektörünün duayenlerinden bir büyüğümüz “Eskiden bilmek yeterdi şimdi ise hem bilmek hem de hızlı olmak gerekiyor” demişti.

2015 yılında aramızdan ayrılan tesisat sektörünün duayenlerinden bir büyüğümüz “Eskiden bilmek yeterdi şimdi ise hem bilmek hem de hızlı olmak gerekiyor” demişti.

Gerçekten geçtiğimiz dönemlerde bir projenin tamamlanma süresi yıllarla ifade edilirdi. Fakat günümüzde hem bu süreler çok kısaldı hem de kapalı inşaat alanlar çok büyüdü. Eskiden binlerle ifade ettiğimiz kapalı alan miktarını günümüzde onbinlerle, yüzbinlerle ifade etmekteyiz. Üstelik bu kadar büyük projelerin her zaman en kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesi beklenir oldu. Diğer taraftan teknolojik gelişmelerin getirdiği akıllı bina, yeşil bina gibi yeni uygulamalar ile yeni standartların oluşması, tasarım aşamasından bitim aşamasına kadar kalite arayışı ile bütünleşik (integrated) süreçler çıtayı her zaman yukarı çekmeye başladı.

Yani hem iş yükü artmakta, hem projeler büyümekte, hem standartlar yükselmekte hem de bunların en kısa sürede uygulanması istenmektedir. Durum böyle olunca “proje yönetimi” kavramı ön plana çıkmaktadır. Yukarıda değinilen beklentiler ancak gerçek, doğru ve bağımsız bir proje yönetimi sayesinde başarılabilir.

Günümüzde büyük büyük projeler sıkışık terminlerle tamamlanmaya çalışılmakta ama proje yönetimi yatırımcının kendisi tarafından genelde amatörce yapılmaktadır. Halbuki çağımızda, bunun profesyonel bir grupla yapılması en doğru olanıdır. Bir projede yönetilmesi ve kontrol edilmesi gereken çok sayıda aktivite vardır. Tüm bunlar işin sonunda yatırımcıya tasarruf olarak dönecek, hem yatırımcı hem yükleniciler hem de müşteriler memnun olacaktır.

Metaş Proje Yönetimi(Metaş Project Management-MPM) olarak sürecin doğru yönetiminde her zaman yatırımcının yanında bulunmakta, projede yer alan herkesin kazanmasını hedeflemekteyiz. “Kazan-kazan” felsefesini kendisine şiar edinmiş olan MPM, bir projenin başından sonuna kadar

yani doğru proje yönetimiyle yanınızdadır.